De leveringen vinden plaats op het adres vermeld op de bestelbon dat enkel in het overeengekomen geografische gebied gelegen is.

De goederen worden getransporteerd op risico van de verkoper tot het moment van de levering van de goederen op het leveringsadres dat werd opgegeven door de koper. Vanaf dat ogenblik neemt de koper als enige de risico's ervan op zich. De levertermijnen worden slechts ter info opgegeven; als ze meer dan dertig dagen vanaf de bestelling bedragen, kan de koopovereenkomst worden beëindigd en kan de koper worden terugbetaald.